Coronavirus

Beste cliënt van het Gezondheidscentrum Plus,

In verband met het Coronavirus:

Om ervoor te zorgen dat het centrum fysiek zo min mogelijk bezocht wordt en de nodige zorg toch plaatsvindt, willen we je het volgende vragen:
– Zorg ervoor dat voorafgaand aan je eventuele bezoek er contact is geweest met je zorgverlener.
– Houd 2 armlengten afstand tot andere gebruikers van het centrum.
– Kom zo mogelijk alleen dus waar mogelijk zonder begeleiding.
– Was vooraf en na afloop van het bezoek je handen.

Kijk voor meer info op de site van je zorgverlener en op de algemene sites. Wij doen er samen alles aan om zo verspreiding van het virus te voorkomen.

Dear Guest of our Health Centre,

Because of the Corona virus:

To guarantee that our centre will physically be visited as little as possible and though the current and needed care will take place we kindly request you to:
– make a call to your caregiver before entering the office or surgery of the general practitioner
– keep 2 arm lengths to other visitors of the centre
– if possible come alone
– wash your hands before and after your visit

For more information look at the website of your caregiver and the official sites. Together we will do everything to prevent spreading Corona.


Over GZC+

Van harte welkom op de website van het Gezondheidscentrum Plus. Wij, als artsen en therapeuten met elk onze eigen discipline, staan graag voor u klaar. Heeft u vragen, klik dan op contact of neem direct contact op met de arts of therapeut van uw keuze middels hun eigen disciplinepagina die u links in de navigatie vindt.

Visie

  • In een ieder ligt een bron van gezondheid, het is de kunst daarvan gebruik te maken.
  • Ziekte kan een appèl doen om nieuwe impulsen aan het leven te geven.
  • We staan open voor nieuwe eigentijdse geneeskundige en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • We hebben oog voor patiënten die negatieve ervaringen met de gezondheidszorg hebben of anderszins moeite hebben met aansluiting in de maatschappij.
  • De medewerkers binnen het Gezondheidscentrum Plus zijn toekomstgericht, met aandacht voor preventie.
  • De samenwerking binnen het Gezondheidscentrum Plus heeft geen winstoogmerk.

Missie

  • We willen elkaar stimuleren in therapeutische mogelijkheden ten behoeve van de individuele patiënt. Met de samenwerking op één locatie creëren we een therapeutische omgeving.
  • We proberen individuele zorg te verlenen als vakmanschap.
  • We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de cliënten voor de eigen gezondheid.