Kinderspreekuur Eindhoven

Consultatiebureau voor Kleinschalige Ouder- en kindzorg
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven

Bereikbaarheid:

Tel.: 040 – 230 8045 van 08.00 uur tot 12.00 uur op woensdag en donderdag.
E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl (op alle werkdagen bereikbaar)
Website:www.gezondheidscentrumplus.nl 
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Achtergrond en werkwijze

Het Kinderspreekuur Eindhoven is een consultatiebureau voor zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen en hun ouders of verzorgers tot en met 12 jaar.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Toegankelijkheid Kinderspreekuur Eindhoven

Het kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost. Zie hier een overzicht van de woonplaatsen. Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling. U dient uw kind/kinderen/uzelf aan te melden via het inschrijfformulier. U kunt deze downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij ook de 22-weken prik (maternale kinkhoest vaccinatie) aanbieden aan moeders vanaf 22 weken zwangerschap. Hiervoor dient u zich aan te melden via het inschrijfformulier voor zwangeren. U kunt dit formulier downloaden en na volledig ingevuld te hebben, mailen naar info@kinderspreekuureindhoven.nl.

In de praktijk ziet het contact van de ouders en hun kind met het  Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste en pedagoge op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-)voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.

Vaccinatievoorlichting

Op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur wordt vaccinatievoorlichting gegeven door mevr. Ingrid Schoonenberg, jeugdarts. Het Kinderspreekuur biedt het Rijksvaccinatieprogramma aan, er is tevens ruimte voor het maken van eigen keuzes (uitstellen, splitsen, spreiden, weglaten).

Naar aanleiding van de deelname aan de voorlichting kan een afspraak met de arts gepland worden
voor het opstellen van een persoonlijk vaccinatieschema. Ieder kind, ieder gezin is tenslotte uniek. Ook voor ouders die in verwachting zijn, is het zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen.

Praktische informatie

Duur: De voorlichting duurt ongeveer 1,5 uur.
Kosten deelname: De kosten bedragen €23,50 per ouderpaar. 
Locatie: Gezondheidscentrum Plus, Jan Smitzlaan 7, Eindhoven. 1e etage wachtruimte/kapel (let op! Betaald parkeren).
De kindjes zijn van harte welkom op de voorlichting. Zij laten zich doorgaans nog goed troosten aan de borst of met de fles.

Aanmelden
Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Data
20 februari 2020
19 maart 2020
23 april 2020

Voedingsvoorlichting

Op woensdagen van 09.15 uur tot 10.30 uur wordt door mevr. Quirina Engels, kinderdiëtist, een introductie bijvoeding en vaste voeding gegeven. Deze voorlichting is ook interessant voor ouders die vragen hebben of meer informatie willen hebben over:
– voeding in het eerste levensjaar van jouw kindje
– kinderen met een koemelkallergie
– veganisten en vegetariërs

Aanmelden voor deze cursus kan op telefoonnummer 040-2308045 of bij de assistente van het Kinderspreekuur Eindhoven.

Locatie:
Gezondheidscentrum Plus, eerste verdieping
Jan Smitzlaan 7
Eindhoven

Datum:
29 januari 2020
08 april 2020

Cursus ‘Zorgen voor een ziek kind’

In het voorjaar van 2020 organiseren wij een cursus Zorgen voor een ziek kind van drie dinsdagavonden op 3, 10 en 17 maart 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze zal gegeven worden door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige van het Kinderspreekuur.
De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´s worden besproken

  1. Eerste bijeenkomst :Warmte, ontwikkeling en groei.
  2. Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
  3. Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn ed.

Inschrijven: Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.
Kosten: bij contante betaling 65 euro, bij aanvang van de cursus.
Plaats: Gezondheidscentrum Plus, Jan Smitzlaan 7 Eindhoven, 1e verdieping in de kapel.

KINDERSPREEKUUR EINDHOVEN
Meer info: info@kinderspreekuureindhoven.nl
Kosten: Download hier het kostenoverzicht

Voor uitgebreide informatie, aanmelding en kosten zie bovenstaande contactgegevens.

Medewerkers


Ingrid Schoonenberg – jeugdarts


Ellen Coonen – jeugdverpleegkundige

Kinderspreekuur:
Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven

Tel. 040 – 2308 045 
Woensdag en donderdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur. 
E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl

Het Kinderspreekuur is aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders. 

Landelijke website: www.kinderspreekuur.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven
Er is een inhoudelijke en facilitaire samenwerking met Zuidzorg.

Hier vindt u ons privacyreglement en klachtenreglement.