Kinderspreekuur Eindhoven

 

 

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Toegankelijkheid Kinderspreekuur Eindhoven

Het Kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost. Zie hier een overzicht van de woonplaatsen. Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling. Je dient je kind/kinderen/jezelf aan te melden via het inschrijfformulier. Je kunt dit downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

In de praktijk ziet je contact met het Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-) voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.
Lees meer over de laatste ontwikkelingen van het Kinderspreekuur Eindhoven:

https://www.gezondheidscentrumplus.nl/wp-content/uploads/Brief-kinderspreekuur-01-01-2021.docx

22-wekenprik

Daarnaast kunnen wij ook de 22-wekenprik (maternale kinkhoest vaccinatie) aanbieden aan moeders vanaf 22 weken zwangerschap. Je kunt je hiervoor aanmelden via de volgende website: https://jgz.ggdbzo.nl/22wekenprik/.

Vaccinatievoorlichting

Op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur wordt vaccinatievoorlichting gegeven door mevr. Sanne Minkenberg, jeugdarts. Het Kinderspreekuur biedt het Rijksvaccinatieprogramma aan en we bieden daarbij de benodigde ruimte voor het maken van eigen keuzes (uitstellen, splitsen, spreiden, weglaten). Ook voor ouders die in verwachting zijn, is het zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen.

Na de voorlichtingsbijeenkomst, kan een afspraak met de arts gepland worden voor het opstellen van een persoonlijk vaccinatieschema. Ieder kind, ieder gezin is tenslotte uniek.

Praktische informatie Vaccinatievoorlichting

Duur: ongeveer 1,5 uur.
Kosten deelname: Woon je in Zuidoost-Brabant, dan is deze voorlichting gratis.
Woon je niet in Zuidoost-Brabant, dan bedragen de kosten € 23,50 per ouderpaar.
Bijzonderheden: Ook de kindjes zijn van harte welkom op de voorlichting. Zij laten zich doorgaans nog goed troosten aan de borst of met de fles.
We willen iedereen graag voldoende gelegenheid geven om vragen te stellen, vandaar dat we een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben voor deze voorlichtingsbijeenkomsten.

Data
13-10-2021 van 14.00 uur tot 15.15 uur een extra bijeenkomst.
21-10-2021
10-11-2021 van 14.00 uur tot 15.15 uur een extra bijeenkomst.
18-11-2021
16-12-2021

Aanmelden
Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Voedingsvoorlichting

Op woensdagen van 09.15 uur tot 10.30 uur wordt door mevr. Quirina Engels, kinderdiëtist, een introductie bijvoeding en vaste voeding gegeven. Deze voorlichting is ook interessant voor ouders die vragen hebben of meer informatie willen hebben over:
– voeding in het eerste levensjaar
– kinderen met een koemelkallergie
– veganisten en vegetariërs

Aanmelden voor deze cursus kan op telefoonnummer of via: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Data
13-10-2021
01-12-2021

Zorgen voor een ziek kind

In 2021 organiseren wij de cursus Zorgen voor een ziek kind van drie avonden op 05-10-2021, 12-10-2021 en 19-10-2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze wordt gegeven door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige.
De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´s worden besproken:

  1. Eerste bijeenkomst: Warmte, ontwikkeling en groei.
  2. Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
  3. Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn e.d.

Inschrijven: Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Voor uitgebreide informatie en aanmelding zie bovenstaande contactgegevens.

Coronamaatregelen bij het Kinderspreekuur Eindhoven
Het Kinderspreekuur Eindhoven is gewoon open. We volgen daarbij het landelijk beleid voor de Jeugdgezondheidszorg ten aanzien van COVID-19. Je kunt dus gewoon een afspraak maken en nieuwe kinderen mogen worden aangemeld.

Afspraken vinden plaats op locatie. De groepsbijeenkomsten, zoals de vaccinatievoorlichting, vinden digitaal plaats via MS Teams.

Voor de gemaakte afspraken op locatie gelden de volgende regels:

  • Bezoek het KSU alleen wanneer je een afspraak hebt.
  • De afspraken worden ruim gepland, opdat er zoveel mogelijk één gezin tegelijk aanwezig is op het KSU.
  • Bewaar 1,5 meter afstand tot anderen en houd kinderen dichtbij.
  • Gebruik geen eten of drinken in de wachtkamer, baby’s uitgezonderd.
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst in het Gezondheidscentrum.
  • Neem (voorafgaand aan bezoek) contact op, als er iemand ziek is in het gezin.
  • Draag een mondkapje in de openbare ruimte van het Gezondheidscentrum Plus.

We begrijpen dat dit in sommige gevallen lastig is en hopen op ieders begrip en medewerking.

Het Kinderspreekuurteam

Medewerkers

 

 

 Sanne Minkenberg – Jeugdarts in opleiding
Danielle de Coo – Jeugdarts

 

 

 

 

Ellen Coonen – Jeugdverpleegkundige
Marianne Bennenbroek-Swinkels – Teamassistent

Het Kinderspreekuur Eindhoven is gevestigd in het pand van Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven
Let op: betaald parkeren!

Je vindt onze wachtruimte op de 1e etage.

De voorlichting en cursus vinden ook hier plaats.
Tel.: 040 – 230 80 45 op woensdag en donderdag van 08.00 uur – 12.30 uur.
Email: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Het aanbod van het Kinderspreekuur Eindhoven is per 1 januari 2021 onderdeel van de activiteiten van de jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant-Zuidoost.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de regionale visie en doelstelling van gemeenten voor een toekomstgerichte en eigentijdse jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.

Aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders. 
Landelijke website: www.kinderspreekuur.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Onze klachtenregeling is terug te vinden op de website van GGD Brabant-Zuidoost: Heb je een klacht? De GGD maakt er werk van! (ggdbzo.nl)

 

Alle rechten voorbehouden © Gezondheidscentrum Plus Eindhoven | Website: Wen Versteeg Webdesign