Kinderspreekuur Eindhoven

 

 

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Toegankelijkheid Kinderspreekuur Eindhoven

Het Kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar, woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost. Zie hier een overzicht van de woonplaatsen. Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling. Je dient je kind/kinderen/jezelf aan te melden via het inschrijfformulier. Je kunt dit downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

In de praktijk ziet je contact met het Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-) voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.

22-wekenprik

Daarnaast kunnen wij ook de 22-wekenprik (maternale kinkhoest vaccinatie) aanbieden aan moeders vanaf 22 weken zwangerschap. Je kunt je hiervoor aanmelden via een mail aan: info@kinderspreekuureindhoven.nl of telefoon 040-2308045 op woensdag- en donderdagochtend tussen 8.00 uur en 12.30 uur. 

 

Vaccinatievoorlichting

Op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur wordt vaccinatievoorlichting gegeven door mevr. Sanne Minkenberg, jeugdarts. Het Kinderspreekuur biedt het Rijksvaccinatieprogramma aan en we bieden daarbij de benodigde ruimte voor het maken van eigen keuzes (uitstellen, splitsen, spreiden, weglaten). Ook voor ouders die in verwachting zijn, is het zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen.

Na de voorlichtingsbijeenkomst, kan een afspraak met de arts gepland worden voor het opstellen van een persoonlijk vaccinatieschema. Ieder kind, ieder gezin is tenslotte uniek.

Praktische informatie Vaccinatievoorlichting

Duur: ongeveer 1,5 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de vaccinatievoorlichting.

Bijzonderheden: Ook de kindjes zijn van harte welkom op de voorlichting. Zij laten zich doorgaans nog goed troosten aan de borst of met de fles.
We willen iedereen graag voldoende gelegenheid geven om vragen te stellen, vandaar dat we een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben voor deze voorlichtingsbijeenkomsten.

Data:

20-06-2024  11.15 uur tot 12.30 uur

18-07-2024   11.15 uur tot 12.30 uur

22-08-2024  11.15 uur tot 12.30 uur

19-09-2024  11.15 uur tot 12.30 uur

17-10-2024   11.15 uur tot 12.30 uur

21-11-2024   11.15 uur tot 12.30 uur

19-12-2024   11.15 uur tot 12.30 uur

Aanmelden
Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

 

Zorgen voor een ziek kind

In 2024 organiseren wij de cursus Zorgen voor een ziek kind van drie avonden op:

 01-10-2024 en 08-10-2024 en 15-10-2024 van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Deze wordt gegeven door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige.
De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´s worden besproken:

  1. Eerste bijeenkomst: Warmte, ontwikkeling en groei.
  2. Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
  3. Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn e.d.

Inschrijven:  U kunt mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Voor uitgebreide informatie en aanmelding zie bovenstaande contactgegevens.

 

De eerste hapjes

Deze voorlichting wordt gegeven door Simone van der Blom, kinderdiëtiste

Onderwerpen die je kan verwachten tijdens de voorlichting:

  • Informatie om jouw baby kennis te laten maken met vaste voeding en de eerste hapjes
  • Tips en advies over vitamine D en ijzer
  • Informatie over smaakontwikkeling, leren eten en wat je wanneer kan geven.
  • Hoe je de bijvoeding opbouwt en melkvoeding afbouwt.
  • Hoeveel pinda en ei je moet geven en hoe vaak.
  • Tips over babyvoeding in de supermarkt
  • En alles waar je zelf nog vragen over hebt! 

De voorlichting duurt ongeveer 45 minuten.

Aantal deelnemers: minimaal 3 – maximaal 8

Donderdagen:

20 juni     09:15 – 10:00 uur

29 augustus  09:15 – 10:00 uur

10 oktober  09:15 – 10:00 uur

21 november 09:15 – 10:00 uur

Inschrijven:  U kunt mailen naar:

info@kinderspreekuureindhoven.nl

 

Medewerkers

 

 

 

 Sanne Minkenberg – Jeugdarts 

 

 

 

 

Ellen Coonen – Jeugdverpleegkundige

 Michelle Jongen – Jeugdarts

 

 

 

 

 

Marianne Bennenbroek-Swinkels – Teamassistent

 

Het Kinderspreekuur Eindhoven is gevestigd in het pand van Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7  1e etage
5611 LD Eindhoven


Let op: betaald parkeren!

Je vindt onze wachtruimte op de 1e etage. Er is geen lift in  het gebouw aanwezig. De kinderwagens kunnen beneden onder het afdakje bij de voordeur worden neergezet.  Een slot daarvoor kun je halen bij de doktersassistente van de huisartsenpraktijk. 

De voorlichting en cursus vinden ook hier plaats.


Tel.: 040 – 230 80 45 op woensdag en donderdag van 08.00 uur – 12.30 uur.
Email: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

 

Het aanbod van het Kinderspreekuur Eindhoven is per 1 januari 2021 onderdeel van de activiteiten van de jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant-Zuidoost.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de regionale visie en doelstelling van gemeenten voor een toekomstgerichte en eigentijdse jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.

Aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders. 
Landelijke website: www.kinderspreekuur.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Onze klachtenregeling is terug te vinden op de website van GGD Brabant-Zuidoost: Heb je een klacht? De GGD maakt er werk van! (ggdbzo.nl)

 

Alle rechten voorbehouden © Gezondheidscentrum Plus Eindhoven | Website: Wen Versteeg Webdesign