Kinderspreekuur Eindhoven

Consultatiebureau voor Kleinschalige Ouder- en kindzorg
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven

De laatste ontwikkelingen wat betreft het Kinderspreekuur, lees de onderstaande brief: https://www.gezondheidscentrumplus.nl/wp-content/uploads/Brief-kinderspreekuur-01-01-2021.docx

Bereikbaarheid:
Tel.: 040 – 230 80 45 op dinsdag, woensdag en donderdag van 08.00 uur – 12.30 uur.
E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl (op alle werkdagen bereikbaar)
Website: www.gezondheidscentrumplus.nl 
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Corona-uitbraak en Kinderspreekuur Eindhoven.
Ondanks de uitbraak van de Corona zijn wij open en volgen daarbij het landelijk beleid voor de Jeugdgezondheidszorg t.a.v. de COVID-19 Pandemie. Er kunnen afspraken gemaakt worden en nieuwe kinderen aangemeld worden.
 

Afspraken en groepsbijeenkomsten zoals de vaccinatievoorlichting gaan weer op locatie plaatsvinden.

Voor de afgesproken face to face afspraken op locatie gelden de volgende regels:                                  

 • Je kunt het KSU alleen bezoeken indien je een afspraak hebt.
 • Er kan één begeleider per kind mee.
 • De afspraken zijn ruim gepland, er wordt naar gestreefd niet meer dan één gezin tegelijk aanwezig te laten zijn op het KSU.
 • Bewaar de afstand van 1.5 m tot anderen, houd kinderen bij je.
 • Er is nu geen speelgoed of lectuur en geen koffie en thee in de wachtkamer.
 • Gebruik geen eten of drinken in de wachtkamer, m.u.v. de baby’s.
 • De handen wassen bij binnenkomst en vertrek van de kamer van de arts of de verpleegkundige.
 • Als er iemand ziek is in het gezin graag van tevoren contact opnemen.

We weten dat dit lastig is en hopen op ieders begrip en medewerking.

Ingrid Schoonenberg
Sanne Minkenberg
Ellen Coonen


Achtergrond en werkwijze

Het Kinderspreekuur Eindhoven is een consultatiebureau voor zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen en hun ouders of verzorgers tot en met 12 jaar.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Toegankelijkheid Kinderspreekuur Eindhoven

Het kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost. Zie hier een overzicht van de woonplaatsen. Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling. U dient uw kind/kinderen/uzelf aan te melden via het inschrijfformulier. U kunt deze downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

In de praktijk ziet het contact van de ouders en hun kind met het  Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste en pedagoge op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-)voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.

22-weken prik

Daarnaast kunnen wij ook de 22-weken prik (maternale kinkhoest vaccinatie) aanbieden aan moeders vanaf 22 weken zwangerschap. Hiervoor dient u zich aan te melden via de volgende website https://forms.gle/2mDkuZGEMTg4U8cR6 of u kunt u aanmelden via de website van de ZuidZorg https://zuidzorgjgz.nl/22wekenprik/
Halverwege dit formulier kunt u het Kinderspreekuur Eindhoven aanklikken. Zodra u het formulier gemaild heeft en het verwerkt is in onze administratie, neemt de assistente contact met u op om een afspraak in te plannen.

Vaccinatievoorlichting

Op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur wordt vaccinatievoorlichting gegeven door mevr. Sanne Minkenberg, jeugdarts. Het Kinderspreekuur biedt het Rijksvaccinatieprogramma aan, er is tevens ruimte voor het maken van eigen keuzes (uitstellen, splitsen, spreiden, weglaten).

Naar aanleiding van de deelname aan de voorlichting kan een afspraak met de arts gepland worden voor het opstellen van een persoonlijk vaccinatieschema. Ieder kind, ieder gezin is tenslotte uniek. Ook voor ouders die in verwachting zijn, is het zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen.

Praktische informatie

Duur: De voorlichting duurt ongeveer 1,5 uur.
Kosten deelname: De kosten bedragen €23,50 per ouderpaar. 
Locatie: Gezondheidscentrum Plus, Jan Smitzlaan 7, Eindhoven. 1e etage wachtruimte/kapel (let op! Betaald parkeren). De kindjes zijn van harte welkom op de voorlichting. Zij laten zich doorgaans nog goed troosten aan de borst of met de fles.

Aanmelden
Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Er kan een beperkt aantal ouders deelnemen aan de voorlichting i.v.m de maatregelen omtrent het coronavirus.

Data
18-02-2021 van 11.15 uur tot 12.30 uur.
18-03-2021 van 11.15 uur tot 12.30 uur.
15-04-2021 van 11.15 uur tot 12.30 uur.

Voedingsvoorlichting

Op woensdagen van 09.15 uur tot 10.30 uur wordt door mevr. Quirina Engels, kinderdiëtist, een introductie bijvoeding en vaste voeding gegeven. Deze voorlichting is ook interessant voor ouders die vragen hebben of meer informatie willen hebben over:
– voeding in het eerste levensjaar van jouw kindje
– kinderen met een koemelkallergie
– veganisten en vegetariërs

Aanmelden voor deze cursus kan op telefoonnummer 040-2308045 of bij de assistente van het Kinderspreekuur Eindhoven.

Locatie:
Gezondheidscentrum Plus, eerste verdieping
Jan Smitzlaan 7
Eindhoven

Datum:
De datum voor 2021 wordt later bekend gemaakt.

Cursus ‘Zorgen voor een ziek kind’

In 2021 organiseren wij de cursus Zorgen voor een ziek kind van drie avonden op 06-04-2021, 13-04-2021 en 20-04-2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze zal gegeven worden door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige van het Kinderspreekuur.
De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´s worden besproken:

 1. Eerste bijeenkomst: Warmte, ontwikkeling en groei.
 2. Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
 3. Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn e.d.

Inschrijven: Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.
Kosten: bij contante betaling 65 euro, bij aanvang van de cursus.
Plaats: Gezondheidscentrum Plus, Jan Smitzlaan 7 Eindhoven, 1e verdieping in de kapel.

KINDERSPREEKUUR EINDHOVEN
Meer info: info@kinderspreekuureindhoven.nl
Kosten: Download hier het kostenoverzicht

Voor uitgebreide informatie, aanmelding en kosten zie bovenstaande contactgegevens.

Medewerkers


Ingrid Schoonenberg – jeugdarts


Ellen Coonen – jeugdverpleegkundige


Sanne Minkenberg – jeugdarts in opleiding


Marianne Bennenbroek-Swinkels – assistente

Kinderspreekuur:
Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven

Tel.: 040 – 230 80 45 op dinsdag, woensdag en donderdag van 08.00 uur – 12.30 uur.
E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl

Het Kinderspreekuur is aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders. 

Landelijke website: www.kinderspreekuur.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven
Er is een inhoudelijke en facilitaire samenwerking met Zuidzorg.

Hier vindt u ons privacyreglement en klachtenreglement.