Kinderspreekuur Eindhoven

 

 

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Toegankelijkheid Kinderspreekuur Eindhoven

Het Kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost. Zie hier een overzicht van de woonplaatsen. Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling. Je dient je kind/kinderen/jezelf aan te melden via het inschrijfformulier. Je kunt dit downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

In de praktijk ziet je contact met het Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-) voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.
Lees meer over de laatste ontwikkelingen van het Kinderspreekuur Eindhoven:

https://www.gezondheidscentrumplus.nl/wp-content/uploads/Brief-kinderspreekuur-01-01-2021.docx

22-wekenprik

Daarnaast kunnen wij ook de 22-wekenprik (maternale kinkhoest vaccinatie) aanbieden aan moeders vanaf 22 weken zwangerschap. Je kunt je hiervoor aanmelden via de volgende website: https://www.ggdbzo.nl/mijn-kind/zwangeren/22-wekenprik/.

Vaccinatievoorlichting

Op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur wordt vaccinatievoorlichting gegeven door mevr. Sanne Minkenberg, jeugdarts. Het Kinderspreekuur biedt het Rijksvaccinatieprogramma aan en we bieden daarbij de benodigde ruimte voor het maken van eigen keuzes (uitstellen, splitsen, spreiden, weglaten). Ook voor ouders die in verwachting zijn, is het zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen.

Na de voorlichtingsbijeenkomst, kan een afspraak met de arts gepland worden voor het opstellen van een persoonlijk vaccinatieschema. Ieder kind, ieder gezin is tenslotte uniek.

Praktische informatie Vaccinatievoorlichting

Duur: ongeveer 1,5 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de vaccinatievoorlichting.

Bijzonderheden: Ook de kindjes zijn van harte welkom op de voorlichting. Zij laten zich doorgaans nog goed troosten aan de borst of met de fles.
We willen iedereen graag voldoende gelegenheid geven om vragen te stellen, vandaar dat we een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben voor deze voorlichtingsbijeenkomsten.

Data

16-03-2023

13-04-2023

25-05-2023

15-06-2023

13-07-2023

21-09-2023

Aanmelden
Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Voedingsvoorlichting

Op elke eerste en derde woensdag van de maand is er een inloopspreekuur tussen 13.00 uur en 14.00 uur wat verzorgd wordt door mevr. Lonneke van den Tillaart, kinderdiëtist. Je kunt er terecht met vragen over bijvoorbeeld introductie van vaste voeding. Dit inloopspreekuur is ook interessant voor ouders die meer informatie willen over:

– voeding in het eerste levensjaar
– kinderen met een koemelkallergie
– veganisten en vegetariërs

Het spreekuur vindt plaats in de kamer bij de diëtist op de 1e verdieping. Graag minimaal een dag van tevoren even melden via mail of telefoon bij Marianne, de assistent van het Kinderspreekuur.

Zorgen voor een ziek kind

In 2023 organiseren wij de cursus Zorgen voor een ziek kind van drie avonden op:

 11-04-2023 en 18-04-2023 en 25-04-2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Deze wordt gegeven door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige.
De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´s worden besproken:

  1. Eerste bijeenkomst: Warmte, ontwikkeling en groei.
  2. Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
  3. Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn e.d.

Inschrijven: Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Voor uitgebreide informatie en aanmelding zie bovenstaande contactgegevens.

Coronamaatregelen bij het Kinderspreekuur Eindhoven
Het Kinderspreekuur Eindhoven is gewoon open. We volgen daarbij het landelijk beleid voor de Jeugdgezondheidszorg ten aanzien van COVID-19. Je kunt dus gewoon een afspraak maken en nieuwe kinderen mogen worden aangemeld.

Afspraken vinden plaats op locatie. 

Voor de gemaakte afspraken op locatie gelden de volgende regels:

  • Neem (voorafgaand aan bezoek) contact op, als er iemand ziek is in het gezin.

 

Medewerkers

 

 

 

 



Sanne Minkenberg – Jeugdarts in opleiding

 

 

 

 

Ellen Coonen – Jeugdverpleegkundige

 







Michelle Jongen – Jeugdarts

 

 

 

 

 

Marianne Bennenbroek-Swinkels – Teamassistent

 

Het Kinderspreekuur Eindhoven is gevestigd in het pand van Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7  1e etage
5611 LD Eindhoven


Let op: betaald parkeren!

Je vindt onze wachtruimte op de 1e etage.

De voorlichting en cursus vinden ook hier plaats.


Tel.: 040 – 230 80 45 op woensdag en donderdag van 08.00 uur – 12.30 uur.
Email: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Van 23 december t/m 1 januari zijn wij niet bereikbaar. Voor vragen kun je contact opnemen met het Klant contactcentrum van de GGD Brabant-Zuidoost. Tel. 088-0031100

Het aanbod van het Kinderspreekuur Eindhoven is per 1 januari 2021 onderdeel van de activiteiten van de jeugdgezondheidszorg bij GGD Brabant-Zuidoost.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de regionale visie en doelstelling van gemeenten voor een toekomstgerichte en eigentijdse jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.

Aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders. 
Landelijke website: www.kinderspreekuur.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Onze klachtenregeling is terug te vinden op de website van GGD Brabant-Zuidoost: Heb je een klacht? De GGD maakt er werk van! (ggdbzo.nl)

 

Alle rechten voorbehouden © Gezondheidscentrum Plus Eindhoven | Website: Wen Versteeg Webdesign