Kinderspreekuur Eindhoven

Bereikbaarheid:
Wij zijn telefonisch niet bereikbaar van 24 tot en met 29 februari 2020. Mocht u dringende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de collega’s van de ZuidZorg 040-2308020.

Betreft: Ontwikkelingen Kinderspreekuur Eindhoven 2020 -2021 Eindhoven 25-01-2019

 

Beste ouders, verzorgers en kinderen van het Kinderspreekuur Eindhoven,

Graag wil ik jullie van het volgende op de hoogte stellen.

Het Kinderspreekuur Eindhoven is 34 jaar geleden ontstaan uit een vraag van ouders aan mij als jonge jeugdarts. Deze vraag sloot aan bij hoe ik graag wilde gaan werken als arts. Als medisch student en pas afgestudeerde arts had ik altijd al vragen naar de mens achter de patiënt en zijn levensverhaal. ook beleefde ik een maatschappelijke opdracht in mijn werk als arts. Ikzelf groeide op in de naoorlogse periode, in een gezin waarvan beide ouders het belang van de ontwikkeling en het opgroeien van hun kinderen voorop stelden en uitdroegen. Dit alles bij elkaar heeft gemaakt dat ik me naast mijn studie en werk altijd lerend, onderzoekend en verbindend ben blijven opstellen en in het werk oa het antroposofisch mensbeeld heb eigen gemaakt.

De inbreng, de vragen en het vertrouwen van de vele ouders en kinderen uit ZO Brabant en omstreken in deze 34 jaar, zijn de motor geweest voor de ontwikkeling van het KSU. Zij hebben bijgedragen aan de inhoud en de werkwijze van het huidige aanbod. Ook de andere medewerkers  hebben hier vanuit hun eigen kennis en expertise aan bijgedragen. Wij zijn trots op wat we bereikt hebben met elkaar.

In al die jaren hebben we altijd samengewerkt met onze partners in de Jeugdgezondheidszorg, met name met de JGZ van ZuidZorg. Altijd vanuit het belang van ouder en kind om elkaar daar waar nodig aan te vullen en van elkaar te leren.

Tot nu toe ben ik zowel de praktijkhouder als de arts van het Kinderspreekuur. Nu na 34 jaar ga ik een stap terug zetten. Ik ben al enkele jaren op zoek om aan deze stap vorm en inhoud te geven. Met als doel de continuïteit en het aanbod van het Kinderspreekuur te borgen.

Om die reden zal het Kinderspreekuur in 2020 de bestaande samenwerking met ZuidZorg JGZ verder intensiveren zodat het aanbod van het Kinderspreekuur in 2021 is ingebed in de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg in de regio Zuidoost-Brabant.

Inmiddels is vanuit ZuidZorg Sanne Minkenberg, jeugdarts i.o., vanaf januari 2020 toegevoegd aan het team. Zij heeft affiniteit met de werkwijze en de doelgroep van het KSU en gaat zich daarin verder ontwikkelen. Sanne heeft de consulten van het bureau inmiddels gedeeltelijk overgenomen. Mijn rol in dit proces is sneller gegaan dan gedacht mede vanwege mijn leeftijd en gezondheid. Ikzelf blijf voorlopig actief betrokken bij het Kinderspreekuur en zal Sanne Minkenberg en Ellen Coonen, de vaste verpleegkundige van het Kinderspreekuur, ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Uitgangspunt van beide organisaties is het borgen van de continuïteit van de zorg voor de ouders en kinderen van onze populatie en het verder ontwikkelen van deze zorg.

ZuidZorg JGZ heeft in samenspraak met het Kinderspreekuur een project ingericht om de overgang naar hun organisatie zowel qua inhoud als qua organisatie zo te laten verlopen dat het  Kinderspreekuur blijft aansluiten bij de vraag van de ouders en de kinderen. Daarom betrekken wij ouders actief in dit proces. Op verschillende momenten vragen we ouders om mee te denken en  de overgang mee vorm te geven. In de eerste verkennende fase doen we dit met een kleine groep, later wordt een grotere groep ouders betrokken om input te geven. Het laatste nieuws over de overgang zal ook steeds op de website te vinden zijn.

Wanneer u vragen heeft over dit bericht dan kunt u een mail sturen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild. Daarnaast wil ik graag vermelden dat de aanmelding voor het Kinderspreekuur gewoon doorgang vindt via onze site www.gezondheidscentrumplus.nl.


Dank voor het vertrouwen al die jaren, mede namens,

Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige

Jenny Muskens, assistente

Sanne Minkenberg, jeugdarts i.o.

Gonny Tromp, pedagogisch medewerker

Quirina Engels, diëtiste

en andere medewerkers van het GZC Plus

 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Schoonenberg

 

Consultatiebureau voor Kleinschalige Ouder- en kindzorg
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven

Bereikbaarheid:

Tel.: 040 – 230 8045 van 08.00 uur tot 12.00 uur op woensdag en donderdag.
E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl (op alle werkdagen bereikbaar)
Website:www.gezondheidscentrumplus.nl 
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Achtergrond en werkwijze

Het Kinderspreekuur Eindhoven is een consultatiebureau voor zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen en hun ouders of verzorgers tot en met 12 jaar.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Toegankelijkheid Kinderspreekuur Eindhoven

Het kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost. Zie hier een overzicht van de woonplaatsen. Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling. U dient uw kind/kinderen/uzelf aan te melden via het inschrijfformulier. U kunt deze downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

In de praktijk ziet het contact van de ouders en hun kind met het  Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste en pedagoge op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-)voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.

22-weken prik

Daarnaast kunnen wij ook de 22-weken prik (maternale kinkhoest vaccinatie) aanbieden aan moeders vanaf 22 weken zwangerschap. Hiervoor dient u zich aan te melden via de volgende website https://forms.gle/2mDkuZGEMTg4U8cR6 of u kunt u aanmelden via de website van de ZuidZorg https://zuidzorgjgz.nl/22wekenprik/
Halverwege dit formulier kunt u het Kinderspreekuur Eindhoven aanklikken. Zodra u het formulier gemaild heeft en het verwerkt is in onze administratie, neemt de assistente contact met u op om een afspraak in te plannen.

In de praktijk ziet het contact van de ouders en hun kind met het  Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste en pedagoge op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-)voeding en vaccineren. In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.

Vaccinatievoorlichting

Op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur wordt vaccinatievoorlichting gegeven door mevr. Ingrid Schoonenberg, jeugdarts. Het Kinderspreekuur biedt het Rijksvaccinatieprogramma aan, er is tevens ruimte voor het maken van eigen keuzes (uitstellen, splitsen, spreiden, weglaten).

Naar aanleiding van de deelname aan de voorlichting kan een afspraak met de arts gepland worden
voor het opstellen van een persoonlijk vaccinatieschema. Ieder kind, ieder gezin is tenslotte uniek. Ook voor ouders die in verwachting zijn, is het zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen.

Praktische informatie

Duur: De voorlichting duurt ongeveer 1,5 uur.
Kosten deelname: De kosten bedragen €23,50 per ouderpaar. 
Locatie: Gezondheidscentrum Plus, Jan Smitzlaan 7, Eindhoven. 1e etage wachtruimte/kapel (let op! Betaald parkeren).
De kindjes zijn van harte welkom op de voorlichting. Zij laten zich doorgaans nog goed troosten aan de borst of met de fles.

Aanmelden
Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Data
20 februari 2020
19 maart 2020
23 april 2020

Voedingsvoorlichting

Op woensdagen van 09.15 uur tot 10.30 uur wordt door mevr. Quirina Engels, kinderdiëtist, een introductie bijvoeding en vaste voeding gegeven. Deze voorlichting is ook interessant voor ouders die vragen hebben of meer informatie willen hebben over:
– voeding in het eerste levensjaar van jouw kindje
– kinderen met een koemelkallergie
– veganisten en vegetariërs

Aanmelden voor deze cursus kan op telefoonnummer 040-2308045 of bij de assistente van het Kinderspreekuur Eindhoven.

Locatie:
Gezondheidscentrum Plus, eerste verdieping
Jan Smitzlaan 7
Eindhoven

Datum:
29 januari 2020
08 april 2020

Cursus ‘Zorgen voor een ziek kind’

In het voorjaar van 2020 organiseren wij een cursus Zorgen voor een ziek kind van drie dinsdagavonden op 3, 10 en 17 maart 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze zal gegeven worden door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige van het Kinderspreekuur.
De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´s worden besproken

  1. Eerste bijeenkomst :Warmte, ontwikkeling en groei.
  2. Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
  3. Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn ed.

Inschrijven: Download het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.
Kosten: bij contante betaling 65 euro, bij aanvang van de cursus.
Plaats: Gezondheidscentrum Plus, Jan Smitzlaan 7 Eindhoven, 1e verdieping in de kapel.

KINDERSPREEKUUR EINDHOVEN
Meer info: info@kinderspreekuureindhoven.nl
Kosten: Download hier het kostenoverzicht

Voor uitgebreide informatie, aanmelding en kosten zie bovenstaande contactgegevens.

Medewerkers


Ingrid Schoonenberg – jeugdarts


Ellen Coonen – jeugdverpleegkundige

Kinderspreekuur:
Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7 
5611 LD Eindhoven

Tel. 040 – 2308 045 
Woensdag en donderdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur. 
E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl

Het Kinderspreekuur is aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders. 

Landelijke website: www.kinderspreekuur.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven
Er is een inhoudelijke en facilitaire samenwerking met Zuidzorg.

Hier vindt u ons privacyreglement en klachtenreglement.