Kinder- & Jeugdpsycholoog

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren vanaf 2 tot 18 jaar en hun ouders. Onze praktijk biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling op het gebied van diverse ontwikkelingsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, depressie en leerstoornissen.

Werkwijze

Diagnostiek met behulp van tests, inclusief rapportage en adviesgesprek. Bijvoorbeeld: capaciteitenonderzoek (intelligentie) en leesonderzoek (dyslexie).

Begeleiding: kortdurende trainingen van vaardigheden bij de kinderen zelf, o.a. de methode ‘Ik leer anders’, ook geschikt voor kinderen met autisme. Behandeling bij angstig gedrag en stemmingsklachten.

Psycho-educatie: voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem bieden wij de methodes “Ik ben speciaal” en ‘Weet jij wat het is om anders te zijn?’ aan. In deze methodes leert het kind zijn eigen problemen een plaats te geven en komt het erachter hoe zijn positie de contacten met zijn omgeving beïnvloedt.

Voor broers/zussen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bieden we ook begeleidingstrajecten aan. Dit kan individueel of in kleine groepjes. Er wordt o.a. gewerkt met de methode ‘Nu ik in de hoofdrol’.

Ouders kunnen deelnemen aan de oudertraining. In deze training leren ouders om te gaan met de gedragingen die hun kind uit onmacht laat zien in de gezinssituatie. De training is praktisch en gericht op oplossingen binnen de unieke gezinssituatie. Ouderparen leren van elkaar en van de trainer.

Voorlichting en training op het gebied van de sociaal-emotionele gevolgen van pesten worden aangeboden aan scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, als in company training.

Visie

Psychologiepraktijk Plus kent een kindgerichte visie. Vanuit de aandacht en focus op de problematiek van het kind kan de begeleiding worden opgezet en daarmee het gedrag van het kind begrepen worden en daar waar nodig beïnvloed worden. We bekijken het kind zelf en zijn omgeving en probeert alle systemen rondom het kind in beweging te krijgen, zodat het systeem draagkrachtiger wordt en op kan komen voor de belangen van het kind. In de begeleiding wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind en wordt via deze interesses invulling gegeven aan het te begrijpen en beïnvloeden gedrag.

Door wie?

Barbara De Bruin MSc. (1969), Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en logopedist. Werkzaam bij Psychologiepraktijk Plus als diagnosticus, adviseur en begeleider. Daarnaast werkzaam als docent bij Fontys Hogescholen, opleiding HRM en Psychologie. Barbara is gespecialiseerd in problematische ontwikkeling, master opgeleid aan de Universiteit Utrecht, post-master via K&J NIP.

Barbara de Bruin, MSc. – Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en logopedist

Tel.: 06 – 11 79 54 37
Website: https://www.psychologiepraktijkplus.nl
E-mail: info@psychologiepraktijkplus.nl