Psychologenpraktijk Eindhoven Key-Chord

Key-Chord, Psychologenpraktijk Eindhoven

Praktijk voor musici

Key-Chord psychologenpraktijk Eindhoven biedt (kortdurende) behandeltrajecten voor diverse klachten en problematiek.

Behandeling van

 • Aanpassingsproblematiek
 • Angst (bijv. sociale-angst, faalangst, podiumangst, specifieke angst/fobie)
 • Assertiviteit
 • Burn-out
 • Depressie & stemmingsklachten
 • Emotieregulatie
 • Gedragspatronen & (denk)gewoonten
 • Motivatie- & interesseverlies
 • Stress & spanningsklachten
 • Trauma
 • Zelfbeeldproblematiek

Behandelmethoden:

 • Cognitieve-gedragstherapie
 • EMDR
 • Schematherapie
 • ACT
 • COMET (zelfbeeld)
 • VERS (emotieregulatie)
 • Biografie, identiteit, persoonlijkheid, zingeving

Op de website (www.key-chord.nl) kunt u lezen wat deze behandelmethoden inhouden. Desgewenst worden klachten, problematiek, zingevings- en levensvragen vanuit een biografisch perspectief (mensbeeld) bezien: de levensloop van de mens met zijn/haar temperament, de levensfasen met de daarbij behorende ontwikkelingstaken & -vragen.

Coaching individueel

Coachingsvraagstukken kunnen bijv. gaan over het uitbouwen van kwaliteiten, het verkleinen en zelfs opheffen van bepaalde blokkades, het versterken van aandacht & concentratie, het versterken van motivatie, het ontwikkelen van creativiteit,  het ontwikkelen van competenties die naast vakinhoudelijke kennis een belangrijke rol spelen bij het uitoefenen van een functie.

Psycholoog

Kees Waiboer is psycholoog & musicus. Hij is 25 jaar werkzaam geweest als docent Muziek & kunstvakken (CKV) in het voortgezet onderwijs. Nu is hij NIP-geregistreerd psycholoog en cognitief-gedragstherapeut. Op de website leest u meer over zijn achtergrond en ervaring.

Key-Chord psychologenpraktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten waardoor de behandeling niet wordt vergoed vanuit de basis(zorg)verzekering. Wellicht kan vanuit de aanvullende verzekering het (kortdurend) behandeltraject deels worden vergoed. Informeert u dit eventueel vooraf bij uw zorgverzekeraar. De hulpvraag van de cliënt staat bij Key-Chord psychologenpraktijk centraal. Coachingstrajecten en behandeling van burn-out worden vaak door de werkgever vergoed. Informeert u dit vooraf bij uw werkgever/leidinggevende.

Meer informatie over behandeling, coaching en tarieven vindt u op de website: www.key-chord.nl

Heeft u vragen of zou u een kennismakingsgesprek/intakegesprek willen afspreken? Neemt u dan contact op via e-mail of telefonisch:

info@key-chord.nl

Tel. 06 – 2486 0976