Compassie

(Zelf) Compassietraining – Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)

 

Wat is Compassie?

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Compassie of mededogen geeft ons de mogelijkheid om te reageren met begrip, geduld en liefde, in plaats van bijvoorbeeld angst en afkeer. Het is een verbindende factor om ons te kunnen inleven in daden van vriendelijkheid en ruimhartigheid, naar onszelf en de ander.

Uit onderzoek blijkt dat (zelf)compassie bevorderlijk is voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en ons sociale functioneren.

 

Bij zelfcompassie gaat het om drie dingen: 

 • begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt,
 • acceptatie dat ‘leed’ onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven en
 • het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.

Beoefening van zelfcompassie is niet egoïstisch, maar zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf en voor een toename van empathie en openheid naar anderen toe.

 

Voor wie?

Voor iedereen die een milde houding naar zichzelf wil ontwikkelen en ervaren heeft dat beoefening van mindfulness of meditatie iets positiefs brengt.

Ook bij chronische gezondheidsklachten of een moeilijke tijd en de wens goed voor jezelf te blijven zorgen kan de Compassietraining, MBCL een geschikte keuze zijn.

Een eerdere mindfulness training of ervaring met een andere meditatievorm is aanbevolen.

 

Waarom?

Aan het eind van de cursus hebt u onder meer geleerd dat zelfcompassie samengaat met: 

 •  Gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen
 •  Een grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te gaan
 •  Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing
 •  Het tijdig herkennen van stress-signalen
 •  Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen
 •  Het herkennen van beperkende gewoonten in denken en doen
 •  Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen
 •  Het aanboren van innerlijke hulpbronnen
 •  Het ervaren van meer rust, balans en veerkracht
 •  Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme
 •  Meer sociale verbondenheid
 •  Het aanbrengen en handhaven van meer balans tussen werk en privéleven

 

Wanneer?

De cursus start op dinsdagavond 02 april à.s. van 19:00 – 21:30 uur

Gezondheidscentrum Plus

Jan Smitzlaan 7

5611 LD Eindhoven

 

Praktisch:

Beter om te kunnen gaan met stress en emoties door meer compassie!

De cursus beslaat 8 bijeenkomsten elk van 2 tot 2½ uur.

Er is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen en de toepassing hiervan.

 

Dagelijks thuis 30-45 minuten oefenen verhoogt de effectiviteit van de cursus.

De groep bestaat uit minstens acht en maximaal zestien deelnemers.

 

De cursus is inclusief cursusmateriaal en audiobestanden en bedraagt €645,00. (Informeer ook bij je zorgverzekeraar, vaak wordt (een deel van) de cursus vergoed.

Info en aanmelden:

Aanmelden
Per email naar:
beelen@syntagma-pmct.nl of via
het aanmeldingsformulier op:
www.syntagma-pmct.nl